Stacks Image 14
Algemeen
Grip-Gear stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

COPYRIGHT
Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten of afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

PRIVACY
Grip-Gear respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de geldende AVG-richtlijnen verwerkt. Grip-Gear stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden en/of uw bestelling via ons
dealernet te laten verwerken.
Onze website zal alleen geanonimiseerde gegevens opslaan t.b.v. verbeteringen en aanvullingen op onze website. Daar waar websites c.q. links naar andere internetspelers (o.a. google) van toepassing zijn vallen deze geheel buiten de invloedssfeer van ons.

Hyperlinks
De Grip-Gear website bevat hyperlinks naar andere websites. Grip-Gear is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

Door gebruik te maken van onze website stemt u onvoorwaardelijk in met onze dislaimer. Zo niet dan moet u deze website meteen verlaten.

Copyrights
2018 Grip-Gear: Alle rechten voorbehouden.
General
Grip-Gear appreciates that you visit our website. Although the information on this site will be permanently presented as accurate and actual as possible, no rights can be granted from using this site in any way.

COPYRIGHT
Information on this site, no matter in what form, like texts or pictures, etc. my not be altered, reproduced, transferred or distributed in any way without prior written permission from Grip-Gear.


PRIVACY
grip-Gear respects you’re privacy and takes care that your personal data will be kept private. All information about persons will be processed according to the proper AVG-guidelines and regulations. Grip-Gear will not give your personal data to third parties unless needed for the proper handling of your questions and/or orders by our
dealernet.
Our website will only collect anonymized data for purposes of website improvement. If there are any direct or indirect links to other internet players (e.g. google) this lies completely out of our influence and you should be aware of this.


Hyperlinks The Grip-Gear website contains links to other websites. Grip-Gear is in no way responsible for the accuracy, completeness nor authenticity concerning the content of those websites, nor for any consequences when visiting those websites.

By using our website you fully agree with our disclaimer. If not you must leave this website immediately.


Copyrights
When in doubt about the text and or meaning of this disclaimer the Dutch language on the left is the only one in place.

2018 Grip-Gear: All rights reserved.
17/12/2018
© 2018 Grip-gear.com